sofi andersson ugl handledare

Sofi Andersson är en av de regelbundet återkommande UGL-handledare du möter på kurser förmedlade genom vår sajt.

Hon beskriver sig själv som "en kvinna som har Sveriges bästa jobb".

Sofi har arbetat med mänskligt beteende och organisationsutveckling under hela sitt yrkesverksamma liv.

Hon ser att det i varje möte med en grupp eller organisation finns nya saker att utveckla och lära.

Sofi är certfierad enligt UGL version 2008

Nuvarande verksamhet med ledarutveckling

Sin arbetstid fördelar Sofi mellan sin mottagning för klienter hemma i Lindesberg och uppdrag som konsult inom utveckling av grupper och ledare runtom i Sverig.

Sofi om UGL

Att arbeta som handledare för UGL ser hon som en stor förmån:

"Ibland tänker jag att UGL inte är en kurs, det är mer som en lärorik, lustfylld upplevelse"

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.