Sören Dahlström arbetar som handledare på UGL-kurserSören är utbildad UGL-handledare sedan 1998 med över 120 genomförda UGL-kurser.  

Han är även flitigt verksam med annan utveckling av grupper och teambuilding, sedan mitten av 1990-talet.

Sören driver och är delägare i en verksamhet som har sin grund i upplevelsebaserad individ- och grupputveckling, med såväl fasta kurskoncept som företagsanpassad utbildning.

Utbildning och licenser

Förutom sin gedigna erfarenhet av UGL är Sören också licenserad användare av SDI (Strength Deployment Inventory) Premier Edition, Situationsanpassat Ledarskap II ® (SLII®), FIRO Element B samt MBTI (Meyers Briggs Type Indicator).

Sören studerar även psykologi. 

Lärdomar som chef

sören är certfierad enligt UGL 2008Som en av sina främsta meriter när det gäller att utbilda andra chefer, är lärdomarna från hans egna misstag som chef under 30 år på olika chefs- och ledarbefattningar.

På grund av bristande möjlighet till egen ledarutveckling i sina tidigaste chefsbefattningar så har Sören "hunnit göra alla fel i boken" och han vet hur det känns att ibland - eller ofta - känna sig otillräcklig.

Som en av Sörens styrkor kan nämnas att han har lätt för att förstå andras behov och rädslor.

Engagemanget för UGL-utbildning

Han brinner för UGL och det allra roligaste är att se andra människor växa, utmana sina rädslor och våga ta personliga risker.

Ledstjärna

"Välkommen att hoppa, hoppa gärna, hoppa ofta!".

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.