Shujaat Noormohamed arbetar som kursledare för UGL-kurser

Shujaat har de senaste 20 åren arbetat som förvaltningschef inom välfärdsområdet.

Förutom att han är utbildad socionom är han även utbildad inom familjeterapi och psykoterapi.

Shujaat har även mastersexamen inom offenligt ledarskap. Han också deltagit i Gällöfstas chefsprogram och i SKRs, Sveriges Kommuner och Regioners, toppledarprogam.

Han är även utbildad inom "For Full Potential" som handlar om effektivitetsarbete.

Mer om Shujaat

Shujatt skriver och talar sex olika språk; svenska, engelska, tyska, hindi, gujarati och swahili.

Aktuella kurser med denna kursledare

Totalpriset inkluderar kursavgift, kursmaterial, kost och logi. Samtliga priser är exklusive moms. Klicka på kursgårdens namn för mer information.

Kursdatum Kursgård Totalpris Platser kvar
24 jun - 28 jun 2024
Vecka 26
Hovs Hallar, Båstad
26 500 kr 3+ Anmälan Mer information

För att se en förteckning över samtliga UGL-kurser med andra handledare, vänligen gå till Datum och Priser.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.