Shujaat Noormohamed arbetar som kursledare för UGL-kurser

Shujaat har de senaste 20 åren arbetat som förvaltningschef inom välfärdsområdet.

Förutom att han är utbildad socionom är han även utbildad inom familjeterapi och psykoterapi.

Shujaat har även mastersexamen inom offenligt ledarskap. Han också deltagit i Gällöfstas chefsprogram och i SKRs, Sveriges Kommuner och Regioners, toppledarprogam.

Han är även utbildad inom "For Full Potential" som handlar om effektivitetsarbete.

Mer om Shujaat

Shujatt skriver och talar sex olika språk; svenska, engelska, tyska, hindi, gujarati och swahili.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.