Rosemary Waher Schennings har i många års tid arbetat som chef med olika befattningar inom utbildningsvärlden.

Hon har bland annat varit VD, utbildningschef och rektor. Hon har under hela sin yrkesverksamma karriär arbetat med skolutveckling, samt med att utbilda ledare och chefer inom offentlig och privat sektor.

Mer om Rosemarys arbete med ledarskap

Rosemary brinner för att driva utvecklingsprocesser och är van med att arbeta och leda i ledningsgrupper.

Under de år hon har arbetat som konsult har hon fokuserat på att arbeta med ledare och team. Hon har även designat större förändringar av verksamheter och organisation, samt arbetat som processledare i samband med dessa.

Rosemarys egen utbildning

Rosemary Waher Shennings är certifierad för UGL 2008Rosemary utbildade sig till handledare för UGL, Utveckling av Grupp och Ledare, år 1996. Hon är även omcertifierad för den uppdaterade versionen, UGL 2008.

Hon är även licenserad användare av Gordons personlighetsinventorium, MBTI (Meyers Briggs Type Indicator) samt Förändringens Fyra Rum.

Mer om Rosemary

Rosemary föreläser också inom områden såsom chefskap, lärande och teamarbete.

Hon genomför kurser i pedagogik, retorik och problembaserat lärande (PBL) samt håller olika chefsutbildningar.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.