Roland Persson är handledare för UGL-kurserRolands bakgrund är inom Pliktverket där han arbetat med rekrytering och utbildning. Tidigare arbetade han som officer.

Han har också en god kunskap om det ekonomiska, då han certifierats som styr- och redovisningsekonom.

Ledarskap och utveckling

Idag arbetar Roland som ledarskapskonsult där han arbetar med lagutveckling av såväl organisationer som grupper samt med utvecklingsprogram på olika nivåer.

UGL och övriga certifieringar

Roland är utbildad enligt UGL 2012.

Strenght Deployment Inventory® Premier Edition är han också certifierad handledare för.

Mer om Roland

Certifiering inom Idrottsmassageterapi erhöll han under åren inom idrottsvärlden.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.