Robert Koss är handledare för UGLRobert Koss är präst i Svenska Kyrkan, där han under sex års tid haft olika arbetsledande tjänster.

Utveckling av individer och grupper

År 2001 var han med och startade upp en verksamhet kallad Dialogteamet i sin hemstad Skellefteå.

Där arbetar han med frågor rörande mångfald och med utveckling av individer och grupper.

Roberts egen utbildning

Robert utbildade sig år 2005 till handledare för UGL (Utveckling Grupp och Ledare) och är även omcertifierad för den uppdaterade versionen av kursen, kallad UGL 2008.

Han är även certifierad handledare för SDI (Strength Deployment Inventory).

Mer om Robert

Robert är bosatt i Skellefteå, där han på fritiden tränar karate och innehar numera svart bälte. 

Roberts motto

"Människan är mer än de 10% som syns."

 

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.