Richard Heingard är handledare för UGL

Richard har tidigare arbetat både inom näringslivet och offentlig förvaltning.

Sedan examen vid Försvarshögskolan på 1990-talet har utvecklingen av det egna ledarskapet hela tiden funnits med som en röd tråd för Richard. 

Över tiden har intresset samtidigt växt för att hjälpa andra ledare och chefer genom coaching, utbildning och verksamhetsutveckling.

Richards certifieringar

Förutom att vara certifierad handledare för UGL är Richard även certifierad inom SAFe.

SAFe står för Scaled Agile Framework och R&D Lean-Agile Leadership.

 

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.