Peter Jungerfelt är handledare för UGL

Peters Jungerfelts yrkesbana började som officer och därefter ledare, utbildare och kompetenschef inom olika företag. Idag är Peter en eftertraktad föreläsare och utbildare, men också samtalsterapeut inom beroende- och ångestproblemtatik.

De områden som Peter nu engagerar sig i är konsultarbete i form av grupp- och individutveckling, individuellt motivationsarbete inom missbruks- och beroendeproblematik, samtalsstöd och terapi kring beroende och ångest samt kartläggning/matchning kring behandling utifrån den missbruks-, beroendeproblematik som Peter identiferar hos sin klient.

Med sin kompetens och erfarenhet har Peter hjälpt ett stort antal människor till framgång både i yrkeslivet och privatlivet. Peter hjälper människor att lära sig förmedla en större medvetenhet om den egna betydelsen i den personliga kommunikationen samt vikten av struktur.

Peters bakgrund

Ursprungligen kommer Peter från Uddevalla, men är sedan 1988 bosatt i Göteborg.
Uppväxten inrymde mycket musik, politik och idrott . Peter har utvecklat en god förmåga att dela med sig av sin erfarenhet och nyfikenhet på livet.

Som officer har Peter en tioårig karriär. Han blev därefter ledare på försäkringsbolaget Skandia och senare utbildare på WM-data. 2003 avslutade Peter en anställning som kompetensenhetschef på Gatubolaget i Göteborg.

Ett stort antal UGL-kurser i bagaget

Under de senaste fyra åren har Peter genomfört ett tjugofemtal UGL-utbildningar, ett par längre projektledarutbildningar samt flera enstaka kurser i framställningsteknik och teamutveckling.

En deltagares ord om Peter

"Jag tycker att Peter visat ett stort engagemang och stor kunskap om UGL:s olika delar, vilket möjliggjort för mig att känna tillit, visa öppenhet och intresse. Detta har resulterat i en, för mig, mycket givande kurs."

Aktuella kurser med denna kursledare

Totalpriset inkluderar kursavgift, kursmaterial, kost och logi. Samtliga priser är exklusive moms. Klicka på kursgårdens namn för mer information.

Kursdatum Kursgård Totalpris Platser kvar
14 okt - 18 okt 2024
Vecka 42
Hovs Hallar, Båstad
26 500 kr 3+ Anmälan Mer information
02 dec - 06 dec 2024
Vecka 49
Skogshem och Wijk, Lidingö
33 200 kr 3+ Anmälan Mer information

För att se en förteckning över samtliga UGL-kurser med andra handledare, vänligen gå till Datum och Priser.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.