Pernilla Johansson är kursledare för UGL

Pernilla arbetar dels som chef på ett logistikföretag och genom sin långa erfarenhet som chef och ledare har hon förståelse de utmaningar som både medarbetare och ledare har i sin vardag.

Hon arbetar också som utbildare med olika öppna kurser samt med utveckling av ledningsgrupper, chefshandledning och terapi.

Hon säger själv att hon drivs av ständig utveckling och att det skapar stor mening när hon får möjlighet att kombinera sin teoretiska plattform med sitt intresse för de människor hon möter.

Mer om Pernilla

Förutom att vara certifierad handledare för UGL, Utveckling Grupp och Ledare, är Pernilla även certifierad handledare för UL, Utvecklande Ledarskap. Hon är också certifierad i användandet av GDQ, Group Development Questionnaire och utbildad kognitiv beteendeterapeut.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.