per gullbrand ugl handledare

Per Gullbrand är utbildad civilingenjör med fördjupning inom områden såsom organisation och management.

Han är verksam som chef i olika sammanhang inom såväl svenskt som europeiskt näringsliv.

Per och UGL

Per Gullbrand har utbildat sig till UGL-handledare och blev certifierad 2005.

Han har därefter även deltagit i utbildningen för omcertifiering för att vara godkänd att genomföra kursen enligt den nya, uppdaterade versionen av UGL, kallat UGL 2008, samt att genomföra UGL på engelska.

Han är certifierad att använda SDI, Strength Deployment Inventory, inom ramen för UGL, samt GDQ- Group Development Questionnaire (framtaget av Susan Wheelan).

Per är omcertifierad för nya UGL 2008

Mer om Per

Per bor för närvarande i Stockholm.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.