Per-Anders, P-A, Josenby arbetar som UGL-handledarePer-Anders Josenby har över 14 års erfarenhet av prästyrket samt en utlandserfarenhet genom olika uppdrag genom Försvarsmakten.

Per-Anders (kallas ofta för P-A) har även länge arbetat med organisations-, ledarskaps- och individuell utveckling.

Personlig utveckling såväl som grupputveckling

Genom arbetet som chef och arbetsledare har P-A har en god erfarenhet av det dagliga ledarskapet med människor i olika åldrar och med olika bakgrunder.

Han har länge arbetat med såväl individuell som grupputveckling och framförallt med konflikthantering, krisorganisering och krisstöd.

Krisdrabbade människor får stöd av P-A

De två första veckorna efter Tsunamikatastrofen i Thailand, fanns P-A på plats.

Han var likaså utsänd av Försvarsmakten för att stödja den svenska personalen då Pakistan drabbades av en jordbävning år 2005.

P-A som handledare

Att bidra till självinsikt och medvetenhet om det egna ansvaret, vill P-A bidra till genom närvaro och sin pedagogiska hållning.

För att gruppen skall kunna prestera och leverera resultat måste gruppmedlemmarna definiera sina behov av nödvändiga relationer, menar P-A, då det är den kollektiva intelligensen som utgör gruppens resultat. 

Per-Anders och UGL

P-A har utbildats till handledare i det nyaste UGL-konceptet kallat UGL2008. Per-Anders samarbetar med olika nätverk, bl.a. Försvarsmakten.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.