Peder Bergling arbetar som UGL-handledarePeder har stor praktisk erfarenhet av ledarskap, då han i hela sitt yrkesliv arbetat som ledare i olika befattningar. Intresset väcktes då han som officer inom Försvarmakten upplevde vikten av ett gott ledarskap och bestämde där och då att han ville lära sig mer om grupputveckling och ledarskap. 

Förste man på plats vid olyckor

Efter en flytt som gav honom möjligheten att vara butikschef för en livsmedelsbutik i några år, fick han så småningom en tjänst som stationschef eller så kallad Brandmästare inom Räddningstjänsten, med ansvar för 7 brandstationer och 140 medarbetare. 

Peder arbetar fortfarande inom Räddningsstjänsten - när han inte bedriver UGL-kurser eller arbetar med företagsutbildning - nu som insatsledare med övergripande operativt ansvar på en skadeplats, med en personalstyrka om 6-30 personer som ska ges direktiv under en stressig situation som handlar om liv och död eller då anhöriga ska tas om hand i krissituationer. Det är då inte konstigt att alla vi varit i kontakt med beskriver Peder som lugn, ödmjuk och tålmodig.  

Hans prestigelösa attityd som kursledare och den självreflekterande sidan av hans personlighet, är också något som flera återkommer till då de ska beskriva Peder. 

Mer om Peder

- Jag trivs när jag ser människor i min närhet växa, menar Peder och berättar att han alltid haft lätt för att skapa engagemang då en god dialog skapar delaktighet hos medarbetarna. 

Peder tycker att utbildning ger mest när man har upplevelser att hänga upp kunskapen i, vilket talar för att arbeta just med UGL. Det känns tryggt att UGL har ett bra kursmaterial, som det forskats kring, säger Peder. 

Peder är av Försvarshögskolan certifierad UGL-handledare enligt den senaste versionenFotboll, svamp och snickeri

Bostadsorten är Linköping där fru och 2 barn ingår i familjen. Barnens fritidsintresse, fotbollen, styr en del av fritiden men i mån av tid blir det gärna en tur i svampskogen eller lite tid för snickrande på huset.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.