Patrik Lindén arbetar bland annat som handledare för UGL-kurser.På din UGL-kurs kan det vara just Patrik Lindén du träffar som en av dina handledare. 

Bakgrund inom personal och ledarskap

Patrik har kunskap om personalfrågor, då han tidigare arbetat med personal inom rekrytering och uthyrning.  Han har också en bred erfarenhet av ledarskap då han varit såväl egen företagare, som trupputbildare i försvarsmakten samt arbetat som VD. 

Övriga certifieringar förutom UGL

Förutom att vara certifierad handledare för UGL-kurser arbetar Patrik idag även med att utbilda inom UL, Utvecklande Ledarskap, samt handleder inom SDI, Strenght Deployment Inventory. 

Han är också certifierad affärscoach.  

 

 

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.