Olof Mark är handledare för UGL

Olof arbetar med ledarskapsutvecklingskurser och individuell coaching för företagsledare och chefer i olika linjefunktioner.

Han har en gedigen erfarenhet av att leda och utveckla individer, team, affärsområden och organisationer.

I rollen som ledarskapskonsult, UGL-handledare och coach har Olof under flera år handlett chefer att ta nästa steg i sin utveckling till att bli verkligt kraftfulla, effektiva och genuina i sitt personliga ledarskap.

Olof utbildade sig till certifierad UGL-handledare 2007. Utöver det är han även diplomerad coach enligt ICF, International Coaching Federation och certifierad i konflikthantering enligt Nonviolent Communication, även känt som Giraffspråket.

Vidare är han även certifierad i användandet av SDI, Strength Deployment Inventory, samt certifierad handledare i Mindfulness.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.