nils ericsson ugl handledareNils E Ericsson

Nils har tidigare varit UGL-handledare med ett förflutet bland annat inom det militära som officer. Han har egen erfarenhet av att verka som chef.

Han har genomgått en högre stabskurs i Militärhögskolans regi, samt en konsultutbildning inom Försvaret.

Nils har senare vidareutbildats sig inom förändringsarbete och utveckling av organisationer.

Idag driver han eget företag med ovanstående inriktning.

<< Till Datum och priser för UGL-kurser

Ring oss om du har frågor

Ring oss på: 08 58080040

Se Datum och Priser