nils ericsson ugl handledareNils E Ericsson

Nils har tidigare varit UGL-handledare med ett förflutet bland annat inom det militära som officer. Han har egen erfarenhet av att verka som chef.

Han har genomgått en högre stabskurs i Militärhögskolans regi, samt en konsultutbildning inom Försvaret.

Nils har senare vidareutbildats sig inom förändringsarbete och utveckling av organisationer.

Idag driver han eget företag med ovanstående inriktning.

Aktuella kurser med denna kursledare

Totalpriset inkluderar kursavgift, kursmaterial, kost och logi. Samtliga priser är exklusive moms. Klicka på kursgårdens namn för mer information.

Kursdatum Kursgård Totalpris Platser kvar
24 feb - 28 feb 2025
Vecka 09
Hovs Hallar, Båstad
0 kr 3+ Anmälan Mer information
19 maj - 23 maj 2025
Vecka 21
Bommersvik, Stockholm
0 kr 3+ Anmälan Mer information

För att se en förteckning över samtliga UGL-kurser med andra handledare, vänligen gå till Datum och Priser.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.