monika westberg ugl handledare

Monica Westberg är UGL-handledare med en fil.kand inom beteendevetenskap med inriktning på psykologi och pedagogik.

Hon har dessutom en Mastersexamen inom ledarskap och organisation, efter studier vid Springfield College i USA.

Hennes yrkesverksamma bakgrund, förutom arbete som handledare för UGL, inkluderar anställningar som chef, lärare och utbildare inom högskolans värld.

Monicas arbete med utveckling av ledarskap

monika är certifierad enligt nya UGL 2008

Monica är diplomerad organisationskonsult och även licenserad tränare för Human Dynamics.

Hon driver idag egen verksamhet med inriktning huvudsakligen på utveckling av ledarskap och arbetslag.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.