Moa Asperö Lind arbetar som UGL-handledareMoa har arbetat med utveckling av ledarskap och organisationer i över 15 års tid. Det arbetet med individer, grupp och företag har gett henne en förståelse och en stark vilja att bidra till det som skapar verkligt framgångsrik och hållbar förändring.

Hon genomför processer som ger individer, ledningsgrupper och styrelser utrymme att använda förmåga och kapacitet med ökad kraft. 

Hon beskriver det själv som att hon utvecklar organisationer och ledare genom tydlig processledning och utifrån en trygghet och passion i mänskligt samspel.

Mer om Moa

Moa är utbildad samtalsterapeut inom KBT och Psykosyntes. Hon har en bakgrund inom Försvarsmakten och har arbetat med UGL sedan 2012.

Komplexa utmaningar engagerar henne och hon vill fortsätta utveckla sig själv, grupper och organisationer i viktiga utmaningar och mot högt uppsatta mål.

Sagt om Moa

Moa får ofta feedback om att hon upplevs som trygg, tillitsskapande och inspirerande. Hon hette tidigare Moa Asperö Lind innan hon bytte efternamn.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.