mimmi dahlström ugl handledare

Mimmi Dahlström sadlade om efter 17 års arbete i  olika ledningsgrupper och arbetar sedan mitten av 1990-talet med utveckling av ledare och grupper på heltid.

Hennes övriga arbetslivserfarenhet innefattar befattningar som butikschef, hotellchef, receptionsansvarig, biträdande källarmästare och vice VD.

Psykologistudier och artikelförfattande

Förutom att hon är UGL-handledare, är hon även certifierad användare av MBTI (Meyers Briggs Type Indicator), IDI (Interpersonal Dynamics Inventory), SDI (Strength Deployment Inventory) och FIRO Element B.

Hennes övriga utbildningar innefattar också psykologistudier.

Hon har skrivit ett flertal artiklar om ledarskap och grupper som publicerats i diverse tidsskrifter.

Hjälper grupper som mår dåligt

Förutom sitt arbete med UGL arbetar Mimmi med utvecklingen av det psykosociala arbetsklimatet inom organisatoriska grupper där en specialitet blivit att hjälpa grupper som mår riktigt dåligt av olika anledningar.

Trygg som handledare

Sin styrka som handledare ser hon som att hon känner sig fullständigt trygg i samtliga situationer som kan tänkas uppstå under en UGL-kurs.

mimmi är certfierad enligt UGL 2008I sitt övriga arbete med grupper utanför UGL möter hon ofta människor i komplicerade situationer och känner sig trygg att hantera situationen när det uppstår.

Mimmis ledstjärna

"Att veta vem jag själv är och var jag står, är förutsättningen för att professionellt kunna möta andra där de står".

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.