ugl-handledare mikael jonsson

Mikael Jonsson har en bakgrund som innefattar 25 år inom Försvarsmakten som lärare och utbildare. Bland annat har han arbetat som lärare i pedagogik och ledarskap vid officershögskolan.

Det var under denna period han på allvar började intressera sig för ledarskap, framförallt med inriktning på grupper och grupprocesser.

Under sin tid i försvaret har han upplevt övergången från den gamla militära ledarstilen, till det moderna situationsanpassade ledarskapet.

Mikael och UGL

Han utbildade sig till handledare för UGL (Utveckling av Grupp och Ledare) 1991 och har sedan dess arbetat både inom det militära och civilt med utveckling av ledare, framförallt genom UGL.

Han är även omcertifierad för den nya versionen av utbildningen, kallat UGL 2008.

Mikaels övriga erfarenheter inkluderar även mental träning, debriefing och självförtroendeträning.

Mikael är certifierad enligt nya UGL 2008

Mer om Mikael

Sedan flera år tillbaka bor han utanför Halmstad tillsammans med sin familj på en hästgård.

Han beskriver hur han genom familjen, hästarna, hundarna och en katt har funnit det han omedvetet sökt under hela sitt liv.

Aktuella kurser med denna kursledare

Totalpriset inkluderar kursavgift, kursmaterial, kost och logi. Samtliga priser är exklusive moms. Klicka på kursgårdens namn för mer information.

Kursdatum Kursgård Totalpris Platser kvar
06 nov - 10 nov 2023
Vecka 45
Hovs Hallar, Båstad
25 200 kr 3+ Anmälan Mer information

För att se en förteckning över samtliga UGL-kurser med andra handledare, vänligen gå till Datum och Priser.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.