mikael flodström ugl handledare

Till de utbildningar som Mikael Flodström har med sig i bagaget hör utbildning i pedagogik, psykologi, ekonomi och juridik.

Mikael har sedan tidigare egen erfarenhet av arbete som chef.

Idag är anställd som processledare inom bankvärlden, där han arbetar med ledarutveckling.

Certifierad som handledare för UGL

Mikael Flodström är certifierad UGL-handledare sedan år 2001 och även certifierad i användandet av SDI, Strength Deployment Inventory.

När Mikael genomför UGL-kurser, Utveckling av Grupp och Ledare, arbetar han i par med handledare Inger Andersson.

Mikael är omcertifierad för UGL 2008Mer om Mikael och ledarskap

Under år 2007 har Mikael fokuserat på andra processinriktade utbildningar, som han varit delaktig i att arrangera och leda.

Han har därför tagit en paus från UGL-handledarskapet, men har under våren 2008 deltagit i fortbildningsmöten för certifierade handledare och även certifierat sig för den nya versionen av UGL som tagits fram.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.