Mia Petre-Lennerman är UGL-handledare

Mia har erfarenhet av tjänster inom såväl landsting, som näringslivet. Hon började sin yrkesbana som sjuksköterska, för att senare arbeta med affärs- och strategisk utveckling, vilket hon gjort under de senaste 15 åren.

Mia har arbetat som projektledare, marknadschef och konsult med ansvar för ledarskapsutveckling, bara för att nämna ett urval av alla framstående befattningar hon innehaft.

Hon har lång erfarenhet av att leda större och mindre grupper.

Sedan tre år tillbaka driver hon ett eget företag inom ledarskap och coachning.

Mia som UGL-handledare

Mia deltog i en UGL-kurs 2002, för att senare utbilda sig till UGL- handledare 2005. Därefter har hon fortlöpande deltagit i de kurser som Försvarshögskolan anordnat och valde att omcertifiera sig 2008.

Mia Petrén-Lennerman är certifierad UGL-handledare enligt version 2008Andra utbildningar och certifieringar

Mia har en utbildning inom 4 MAT pedagogiken, hon är även licensierad inom Myers Briggs Type Indicator (steg 1-2) och innehar certifieringar inom såväl Facet 5, som SDI Premier Edition.

Dessutom har Mia en handledarutbildning inom teamutveckling, grundutbildning i KBT (Kognitiv BeteendeTerapi) utbildning inom krishantering och debriefing samt har deltagit i kurser inom AGSLO (Arbetsgruppen för studium av ledarskap och organisationer).

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.