meta lagerström ugl handledare

För Meta Lagerström har det genom hela hennes yrkesverksamma liv, varit en passion att arbeta med kommunikation.

Hon har mångårig erfarenhet när det gäller att arbeta inom marknadskommunikation och frågor relaterade till varumärken.

Hon har verkat som projektledare och chef på flera olika företag som säljer tjänster.

Utifrån tesen att "ett arbete aldrig blir bättre än den svagaste länken" har Meta idag fokus på kommunikationen mellan personer på en arbetsplats.

Detta är också en förutsättning för att en myndighet eller ett företag ska nå framgång och kunna bli tydligt för sina kunder, menar hon.

Metas arbete med individer och ledare

Metas grundläggande tro är att samtliga individer kan, och önskar, utvecklas- så länge dialogen och tilliten finns. Hon har arbetat som konsult sedan 1997.

I samband med att hon önskade fördjupa sig inom gruppdynamik har hon vidareutbildat sig inom detta område och valde att bland annat utbilda sig till UGL-handledare.

Övriga utbildningar

Hennes utbildningar innefattar en Filosofie Kandidat-examen med beteendevetenskaplig inriktning, coachutbildning och certifierade handledare för IPU (Institutet för Personlig Utveckling) profilanalys.

Hon är även utbildad på GDQ (Group Development Questionnaire), som bygger på Susan Wheelans gruppteori och är ett vetenskapligt testat verktyg för att mäta gruppens effektivitet, för att se inom vilka områden den behöver stöd.

Mer om Meta

Meta tycker om att paddla kajak och är havskajakledar, på fritiden.

Aktuella kurser med denna kursledare

Totalpriset inkluderar kursavgift, kursmaterial, kost och logi. Samtliga priser är exklusive moms. Klicka på kursgårdens namn för mer information.

Kursdatum Kursgård Totalpris Platser kvar
25 nov - 29 nov 2024
Vecka 48
Bommersvik, Stockholm
27 700 kr 3+ Anmälan Mer information
25 nov - 29 nov 2024
Vecka 48
Bommersvik, Stockholm
27 700 kr 3+ Anmälan Mer information
02 dec - 06 dec 2024
Vecka 49
Bommersvik, Stockholm
27 700 kr 3+ Anmälan Mer information

För att se en förteckning över samtliga UGL-kurser med andra handledare, vänligen gå till Datum och Priser.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.