meta lagerström ugl handledare

För Meta Lagerström har det genom hela hennes yrkesverksamma liv, varit en passion att arbeta med kommunikation.

Hon har mångårig erfarenhet när det gäller att arbeta inom marknadskommunikation och frågor relaterade till varumärken.

Hon har verkat som projektledare och chef på flera olika företag som säljer tjänster.

Utifrån tesen att "ett arbete aldrig blir bättre än den svagaste länken" har Meta idag fokus på kommunikationen mellan personer på en arbetsplats.

Detta är också en förutsättning för att en myndighet eller ett företag ska nå framgång och kunna bli tydligt för sina kunder, menar hon.

Metas arbete med individer och ledare

Meta är omcertifierad för nya UGL 2008Metas grundläggande tro är att samtliga individer kan, och önskar, utvecklas- så länge dialogen och tilliten finns. Hon har arbetat som konsult sedan 1997.

I samband med att hon önskade fördjupa sig inom gruppdynamik har hon vidareutbildat sig inom detta område och valde att bland annat utbilda sig till UGL-handledare.

Övriga utbildningar

Hennes utbildningar innefattar en Filosofie Kandidat-examen med beteendevetenskaplig inriktning, coachutbildning och certifierade handledare för IPU (Institutet för Personlig Utveckling) profilanalys.

Hon är även utbildad på GDQ (Group Development Questionnaire), som bygger på Susan Wheelans gruppteori och är ett vetenskapligt testat verktyg för att mäta gruppens effektivitet, för att se inom vilka områden den behöver stöd.

Mer om Meta

Meta tycker om att paddla kajak och är havskajakledar, på fritiden.

<< Till Datum och priser för UGL-kurser

Ring oss om du har frågor

Ring oss på: 08 58080040

Se Datum och Priser

Totalpriset inkluderar kursavgift, kursmaterial, kost och logi. Samtliga priser är exklusive moms. Klicka på kursgårdens namn för mer information.

Kursdatum Kursgård Totalpris Platser kvar
25 apr - 29 apr 2022
Vecka 17
Bommersvik, Stockholm
24 000 kr 3+ Anmälan Mer information

För att se en förteckning över samtliga UGL-kurser med andra handledare, vänligen gå till Datum och Priser.