Mauro Pliscovaz är kursledare för UGL-utbildningar

Mauro utbildade sig till socionom på Örebro Universitet och har 30 års erfarenhet av socialt arbete i olika former, både i Sverige och utomlands. Han har till exempel arbetat inom AGIS-programmet på uppdrag av EU-kommisionen.

Arbete som chef

Sedan starten av 2000-talet har Mauro arbetat som chef på flera olika nivåer både inom den privata och den offentliga sektorn.

Fokus på ledarskap

Sedan år 2007 har han fokuserat mer på utveckling av ledarskap och organisationer i olika roller. Både som konsult, chef och ledare. 

Mer om Mauro

Förutom arbetet som UGL-handledare är Mauro även utbildad i konceptet Utvecklande Ledarskap (UL), Jämställdhet Genus och Ledarskap (JGL) samt The Human Element (THE). 

Han är även själv utbildad medlare och även utbildad till att utbilda andra medlare.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.