Mattias Seljee är UGL-handledareMattias Seljee har en gedigen och lång erfarenhet av ledarskap och coaching.

Han har tränat ledare i coachande ledarskap och genomfört en stor mängd uppdrag inom främst ledar-, grupp- och organisationsutveckling.

Mattias har även arbetat som HR-konsult och coach sedan 2001.

Han har varit ett stort HR-stöd inom de utvecklingsprojekt som han genomfört.

Mattias Seljee är handledare för UGL 2008

Många av de uppdrag som Mattias har ansvarat för har varit träningsbaserade och kopplade till bland annat strategiska frågor, försäljningsarbete och kundbemötande.


Efter 5 års studier och en Bachelor i HR, Human Resocures, vid Göteborgs Universitet under tidigt 90-tal satte karriären fart.

Mattias bakgrund

Med sig i bagaget har Mattias titlar såsom HR-chef, Utvecklingschef och Konsultchef. Företagen han har arbetat för har varit både  internationella som nationella företag.

 

Att vara en stark och resultatinriktat ledare med personalledning som största fokus och framgångsfaktor är något Mattias strävat efter.

Under åren har Mattias arbetat med ledningsgrupper, arbetsgrupper, ledare och individer inom privat och offentlig sektor, där såväl tjänstemän som kollektivanställda varit involverade i arbetet.

Mattias Seljee har alltid som mål att ge kraft, stärka och skapa konkreta resultat.

På ledig tid

Att åka snowboard eller jogga är något Mattias gärna lägger tid på, när han inte arbetar.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.