mats bergström ugl handledare

Mats Bergström är före detta yrkesofficer och var verksam inom armén fram till augusti år 2000.

Hans utbildning från menig till major innefattade bland annat studier av strategi, administration och ledarskap samt pedagogik och sociologi på högskolenivå.

Mats har innehaft ett flertal olika ledar- och chefsbefattningar, samt gjort FN-tjänst utomlands med inriktning på humanitära operationer.

Ekonomichef och kurschef

Han har även genomgått försvarsmaktens ekonomichefsutbilding på högskolenivå innefattandes bland annat företagsekonomi, nationalekonomi, organisationslära, projektledarutbildning och målstyrning.

Under en period var han även kurschef för ekonomichefskursen på Försvarshögskolans Managementinstitution.

UGL-handledare sedan 1986

Mats har lång erfarenhet av att hålla kurser i UGL, Utveckling av Grupp och Ledare.

Själv vidareutbildade han sig till UGL-handledare år 1986 och har hållit mer än 100 UGL-kurser genom åren.

Mats är utbildad handledare i Försvarsmaktens ledarskapskurs UL, Utvecklande ledarskap sedan 2013.

FIRO och SDI

Han är även utbildad handledare i Element Behavior som behandlar bland annat FIRO-teorin och Will Schutz arbete.

mats bergström är certifierad att använda ugl 2008

Mats är också certifierad i användandet av SDI, Strength Deployment Inventory, både Standard och Premier Edition.

Medarbetarutveckling hos stora organisationer

Företag och organisationer där han genomfört medarbetarutveckling sedan han startat egen verksamhet med denna inriktning år 2000 innefattar bland annat Stora Enso, Fortek, Södersjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.