Marie Henriksson är handledare för UGL-kurserMarie Henriksson utbildade sig till UGL-handledare år 2003. Hon är även omcertifierad enligt den nya, uppdaterade versionen av denna utbildning, kallat UGL 2008.

Erfarenhet av ledarskap

Marie har en gedigen erfarenhet av ledarskap i olika former. Bland annat har hon arbetat  15 år som chef, projektledare och utbildare inom lärande och utveckling inom läkemedelsindustrin med ansvarsområde för Sverige, USA och England.  

Akutsjukvård, intensivvård och klinisk forskning är också något hon arbetat med på chefsnivå såväl som utbildare och föreläsare. 

Marie Henriksson är certifierad enligt UGL 2008

Maries certifieringar

De certifieringar och verktyg Marie har med sig  i sitt arbete för att utveckla ledarskap i organisationer är bland annat Meyers Briggs Type Indicator (MBTI), UGL- handledare (UGL 2008), Quantifying Performance Gap (QPG) och Advanced facilitating.

Arbetar med ledarskapsutveckling

Med en stark ledarbakgrund och erfarenhet att dela med sig av erbjuder Marie stöd på såväl strategisk som operativ nivå.  Med sin specialistkompetens utbildar Marie inom ledarskap, coaching, teambuilding och gruppdynamik. 

Hon arbetar idag med Learning Reviews för kunskapsöverföring, facilitering av grupper, förändringsarbete och coaching för att bara nämna ett urval. 

 

 

 

 

 

  

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.