i väntan på foto av marie dimow

Marie Dimow har arbetat med handledning av UGL-kurser (Utveckling av Grupp och Ledare) sedan 2002.

Hon ingår bland annat i ett nätverk som arbetar med ledarskapsutveckling för läkarstudenter i Umeå.

I det sammanhanget var hon också med i det team som var de första som provade att arbeta med den nya, uppdaterade versionen av UGL, kallad UGL 2008.

Rektor med stort hjärta

Marie arbetar idag som biträdande rektor på en förskola utanför Stockholm. Där har hon personalansvar och ansvar för verksamhetsutvecklingen.

Vid sidan av detta engagerar hon sig också som handledare för personal som arbetar med flyktingbarn.

Erfarenhet team- och ledarverksamhet

Marie är certifierad enligt UGL 2008Marie har tidigare arbetat som projektledare och byggt upp projekt riktade både till vuxna och till ungdomar.

Hon har under flera års tid tidigare arbetat med teambuilding och föreläsningar riktade till företag och andra organisationer.

Viktigt i livet

Att må bra. Balans.

Om jag inte hade varit handledare för UGL, så...

"Då hade jag jobbat med människor i någon form eller så hade jag arbetat med mat. Med att laga mat och dekorera mat. Det är kul!

Att designa trädgårdar eller något där jag får jobba med händerna hade också varit ett alternativ".

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.