Marianne Nordmark är en erfaren och certifierad UGL-handledare.Marianne Nordmark är ekonom och beteendevetare.

Hon har sedan 1991 arbetat med affärsutveckling, organisationsutveckling, ledarskap, grupputveckling samt kompetensfrågor, både som anställd och som egen företagare.

Hon har egen erfarenhet av att vara chef, både inom privat och offentlig sektor.

Sedan 2001 driver hon eget bolag och har även externa styrelseuppdrag.

Utbildningar och certifieringar för ledarskapsutveckling

Marianne är omcertifierad för UGL-utbildningar enligt UGL 2008Marianne Nordmark har universitetsstudier i pedagogik, juridik, företagsekonomi, folkhälsovetenskap samt arbets- och organisationspsykologi.

Hon är också utbildad i konflikthantering enligt Thomas Jordans modell.

Marianne är av Försvarshögskolan certifierad UGL-handledare för att hålla UGL-utbildningar.

Hon är också certifierad handledare för SDI, som är en förkortning av Strength Deployment Inventory, samt för SHL's Ledarskapsanalys kallad "360°".

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.