Marianne Nordmark är en erfaren och certifierad UGL-handledare.Marianne Nordmark är ekonom och beteendevetare.

Hon har sedan 1991 arbetat med affärsutveckling, organisationsutveckling, ledarskap, grupputveckling samt kompetensfrågor, både som anställd och som egen företagare.

Hon har egen erfarenhet av att vara chef, både inom privat och offentlig sektor.

Sedan 2001 driver hon eget bolag och har även externa styrelseuppdrag.

Utbildningar och certifieringar för ledarskapsutveckling

Marianne är omcertifierad för UGL-utbildningar enligt UGL 2008Marianne Nordmark har universitetsstudier i pedagogik, juridik, företagsekonomi, folkhälsovetenskap samt arbets- och organisationspsykologi.

Hon är också utbildad i konflikthantering enligt Thomas Jordans modell.

Marianne är av Försvarshögskolan certifierad UGL-handledare för att hålla UGL-utbildningar.

Hon är också certifierad handledare för SDI, som är en förkortning av Strength Deployment Inventory, samt för SHL's Ledarskapsanalys kallad "360°".

Aktuella kurser med denna kursledare

Totalpriset inkluderar kursavgift, kursmaterial, kost och logi. Samtliga priser är exklusive moms. Klicka på kursgårdens namn för mer information.

Kursdatum Kursgård Totalpris Platser kvar
27 maj - 31 maj 2024
Vecka 22
Två Skyttlar, Borås
28 800 kr 3+ Anmälan Mer information
16 sep - 20 sep 2024
Vecka 38
Två Skyttlar, Borås
28 800 kr 3+ Anmälan Mer information
21 okt - 25 okt 2024
Vecka 43
Två Skyttlar, Borås
28 800 kr 3+ Anmälan Mer information
25 nov - 29 nov 2024
Vecka 48
Två Skyttlar, Borås
28 800 kr 3+ Anmälan Mer information

För att se en förteckning över samtliga UGL-kurser med andra handledare, vänligen gå till Datum och Priser.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.