marianne littke handledare för ugl-utbildning

Marianne Littke är utbildad UGL-handledare och en av de som du kan träffa under din UGL-utbildning.

Vi gav henne möjligheten att berätta om sina tankar kring ledarskap, för att du som kursdeltagare ska få tillfälle att lära känna henne lite bättre.

"Driven av lusten att förstå min omgivning och utveckla mig som människa har jag alltid sökt mig till sammanhang där människor växer. Många saker både i privatlivet och arbetslivet har lett mig till den och där jag är idag.

Marianne som UGL handledare

Jag vill gärna använda ett coachande förhållningssätt, för det är min övertygelse att det inte är mina lösningar som deltagarna har glädje av utan att hitta sina egna svar, där mitt ansvar ligger i att skapa förutsättningar för ett sådant lärande.

Erfarenhet av team och ledarskap utöver UGL

Jag arbetar numera uteslutande med att utveckla grupper och individer i sitt eget ledarskap men jag har tidigare chefserfarenhet med budget- och personalansvar.

Förutom att jag är godkänd UGL-handledare sedan ett antal år är jag också diplomerad coach enligt ICF. Jag är också behörig att använda ett flertal självskattningsverktyg bl a SDI och Extended DISC.

Majas motto

Det finns alltid ett annat perspektiv och om jag är öppen för detta finns det alltid möjlighet till självkännedom och egen utveckling.

Men det kan också skapa nyfikenhet för att se andra saker i min omgivning som kan bidra till att öka min förståelse för olikheter, drivkrafter, behov och värderingar.

Om jag inte hade varit UGL-handledare

Om jag inte varit UGL-handledare hade jag gjort något annat, men jag hade varit utan erfarenheten som detta ger mig och det vore en förlust".

Aktuella kurser med denna kursledare

Totalpriset inkluderar kursavgift, kursmaterial, kost och logi. Samtliga priser är exklusive moms. Klicka på kursgårdens namn för mer information.

Kursdatum Kursgård Totalpris Platser kvar
02 sep - 06 sep 2024
Vecka 36
Bykrogen, Kristianstad
30 800 kr 3+ Anmälan Mer information
11 nov - 15 nov 2024
Vecka 46
Näsby Slott, Stockholm
31 200 kr 3+ Anmälan Mer information

För att se en förteckning över samtliga UGL-kurser med andra handledare, vänligen gå till Datum och Priser.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.