Maria Ericson är UGL - handledareFrån personalsekreterare, via organisationskonsult till ledarutvecklare

Med en Personalvetarexamen från Lunds universitet började Maria sin yrkesbana som Personalsekreterare på kommunal nivå och senare på Svenska Kommunförbundet.

Därefter har resan gått vidare genom hennes intresse för organisationer och utbildningar inom personlig utveckling, till titlar som organisationskonsult, HR-chef och ledarutvecklare. 

Nuvarande verksamhet

Maria arbetar med att utifrån behov hos blivande chefer och chefer skräddarsy ledarutvecklingsprogram med inslag av omvärldsspaning kopplad till den egna affären/verksamheten. Förändringsprocesser finns ständigt med som ett inslag i ledarutvecklingsprogrammen. Maria är certifierad på Förändringens fyra rum samt diplomerad Coach.

Certifieringar och diplomeringar

- UGL handledare

- Certifierad i MBTI, Förändringens fyra rum och Belbins Team Skills

- Diplomerad ICF Coach 

Personligt om Maria

På fritiden råkar du oftast på Maria utomhus -springandes, åkandes skidor eller bara ute på en promenad. 

Konst, musik, teater böcker och film är också något som Maria gillar. 

Hon tog tidigare en time-out för att läsa konstvetenskap, vilket resulterade i en C-uppsats kring hur man kan använda konst för att utveckla ledare och grupper. 

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.