margaret sikström hellquist ugl handledare

Margareta Sikström Hellqvist är en av de handledare du kan träffa på din UGL- utbildning, Utveckling av Grupp och Ledare. Här berättar hon själv om sin bakgrund.

Jag är personalvetare, med en bakgrund som förskollärare. Under 90-talet arbetade jag som personalkonsulent några innan jag gick över till ett utbildningsföretag och blev konsult.

Jag är utbildad i teambuilding, är UGL-handledare sedan 1999, debriefinghandledare och har även gått utbildning i konflikthantering.

Nuvarande anställning

Sedan 2005 arbetar jag på Arbetsförmedlingen, där jag i samverkan med Försäkringskassan coachar och handleder/vägleder långtidssjukskrivna som är på väg ut i arbete eller utbildning.

Erfarenhet av team- och ledarverksamhet

Jag har alltid arbetat med människor, vuxna som barn. Som konsult har jag utbildat i kommunikation, krishantering, konflikthantering och ledarskap.

margareta är certifierad enligt nya UGL 2008

Jag har också haft uppdrag i form av arbetslagsutvecklingar, individ- och grupphandledning.

Motto

"Det är aldrig för sent".

Om jag inte hade varit UGL-handledare så…

….hade jag velat bli det.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.