ugl-handledare marcus strömgren

Marcus Strömgren är verksam inom folkhälsoområdet.

Hans utbildningsbakgrund inkluderar en examen som hälsoutvecklare, samt en magisterexamen i ledarskap.

Marcus har erfarenhet av utvecklingsuppdrag och förändringsuppdrag i olika organisationer.

Han har även fått mycket erfarenhet som ledare och tränare, samt innehaft styrelseuppdrag, inom idrotten, där han har ett stort engagemang.

Marcus är utbildad UGL-handledare

Marcus är certifierad enligt nya UGL 2008Marcus utbildade sig till handledare för UGL (Utveckling av Grupp och Ledare) år 2005 och är numera även omcertifierad och behörig att handleda kurser som genomförs enligt den uppdaterade versionen av utbildningen, UGL 2008.

Han är även certifierad i användandet av SDI (Strength Deployment Inventory), en kartläggning som hjälper oss att använda våra styrkor effektivare i våra relationer.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.