malin frisendahl ugl handledare

Malin Frisendahl har arbetat åt SIS (Statens Institutionsstyrelse) med tvångsomhändertagna ungdomar och hon har socialpedagogisk inriktning.

Hon har sedan slutet av nittiotalet arbetat på heltid med utveckling av individer och organisationer i olika former.

Idag är hon anställd av AMS, vilket hon varvar med arbetet som UGL-handledare.

Egna utbildningar inklusive UGL

Till hennes utbildningar hör, förutom certifiering som UGL-handledare, även utbildning i SDI (Strength Deployment Inventory) Premier Edition, Teambuilding och Konflikthantering.

kennet är certifierad enligt ugl 2008Hon är även utbildad hos norska SOSCON i deras Steg 5 utbildning i Psykologisk kris- och stressbearbetning.

Till hennes övriga utbildningar hör PPA (Personprofilanalys enligt det så kallade Thomassystemet) och arbetsrätt inom det juridiska området.

Malin är även certifierad handledare för Susan Wheelans GDQ (Group Dynamics Questionnaire).

Sedan år 2000 har hon genomfört över 60 UGL-kurser.

Malin som person

Som person beskrivs Malin ofta som öppen, ambitiös och rak.

Ett annat av hennes karaktärsdrag är att hon har lätt att få andra med sig.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.