Maja von Dardel är hanledare för UGL

Maja von Dardel utbildade sig till UGL-handledare år 2000 och har sedan dess regelbundet varit handledare för dessa kurser.

Maja driver sedan flera år egen verksamhet som organisations- och informationskonult. Hon är flitigt anlitad som konsult av andra utbildningsföretag samt för interna uppdrag på företag och organisationer. Bland annat har hon utbildat chefer inom ramen för M-gruppens verksamhet i Stockholm.

Maja är av Försvarshögskolan godkänd som UGL-handledare och har upprättat etiskt avtal med Försvarshögskolan, så kallad handledarförbindelse.

Hon är även Maja är omcertifierad för att genomföra UGL-kurser enligt version 2008omcertifierad enligt nya versionen av UGL, kallat UGL 2008.

Hon är även certifierad att använda SDI, Strength Deployment Inventory, som ingår som en del i UGL-kursen.

Maja bor utanför Stockholm, sedan flera år tillbaka.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.