Magnus är certifierad handledare för UGL-kurser

Magnus har under många års tid arbetat med att inom Försvarsmakten utbilda i pedagogik och ledarskap.

Inriktningen på utbildningarna har varit hur en individ fungerar i en grupp i olika situationer, med en blandning av både teori och praktik.

Magnus egen utbildning

Magnus är förutom att vara certifierad som UGL-handledare även av Försvarshögskolan certifierad som handledare för LoS (Ledarskap och Självkännedom), IL (Indirekt Ledarskap) samt UL (Utvecklande Ledarskap).

Han har också en omfattande erfarenhet av att genomföra olika lagutvecklingar.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.