Madeleine Sohlberg är kursledare för UGL-kurser

Madeleine har under 15 års tid arbetat med medarbetarskap och ledarskap, framförallt inom läkemedelsbranschen.

Hon har varit projektledare för större omorganisationer och drivit förändringsarbete.

Hon har haft chefsansvar för som mest tolv stycken medarbetare och hon har suttit i flera ledningsgrupper.

Utbildning

Madeleine har naturvetenskaplig bakgrund. Utöver det har hon även studerat företagsekonomi och pedagogik, samt ett flertal organisationsinterna utbildningar inom ledarskap.

Mer om Madeleine

Madeleine säger själv han hon har en drivkraft att göra skillnad och hjälpa alla inblandade, arbetsgivare, anställd eller kund, framåt. Och helst att alltid fortsätta le. 

 

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.