Louise Norrman är handledare för UGL-kurser

Förutom att vara licenserad UGL-handledare (Utveckling av Grupp och Ledare) genom Försvarshögkolan, är Louise utbildad professionell coach enligt ICF, International Coaching Fedaration.

Hon har över 17 års erfarenhet av att handleda möten, workshops, träning och processer. Hon har även jobbat med ledarutveckling.

Ulrika beskriver själv sitt huvudsakliga fokus som att genom personlig utveckling, träning för ökad självmedvetenhet och beteendeanalys, stärka medarbetare.

Hon är specialiserad på att koppla samman individens behov med vinstbehoven i en organisation.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.