Lotta Lindgren är UGL-handledareLotta Lindgren har sin bakgrund inom vård och omsorg, då hon är legitimerad sjuksköterska samt psykoterapeut och bildterapeut. 

Hon arbetar med ledarskapsutveckling i form av konsulttjänster inom lösningsinriktad handledning, psykosocial kartläggning av arbetsgrupper, utvecklande medarbetarskap samt håller utbildningar i UGL. 

Lotta är utbildad handledare inom UGL (Utveckling av Grupp och Ledare) och certifierad av Försvarshögskolan för att handleda UGL-kurser enligt det senaste konceptet kallat UGL2008. 

Mer om Lotta

-Jag vill ge människor möjlighet att möta sig själv och ta sig fram trots motgångar.

Jag vill visa på tillit och tilltro att vägen faktiskt bär, men också utmana, undra över eller acceptera de känslor och upplevelser som kan komma att dyka upp.

Visionen är att lära andra leva livet, det liv de vill ha.

Lotta Lindgren är certifierad enligt de senaste riktlinjerna inom UGL2008Lita till processen

-Jag är intresserad av hur människor knyter an, söker närhet till varann. Jag tror att allt växande sker i relation till andra och varje människas berättelse är unik.

Dessa berättelser förändrar också människor och från detta kan nya berättelser skapas. Det gäller bara att ha tillit till processen. 

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.