Liselott Vahermägi är kursledare för UGL

Liselott har många års erfarenhet av verksamhetsutveckling, organisationsutveckling och ledarskap. Hon har främst verkat inom idéburen och offentlig sektor både på lokal, nationell och internationell nivå.

Hon har även över 15 års erfarenhet som förtroendvald politiker. Där har hon verkat inom nämnder och kommunalägda bolag som både ordförande och vice ordförande.

Frågor rörande inkludering och jämställdhet har genomsyrat Liselotts hela yrkesutövande. Hon har omfattande erfarenhet av att utbilda ledare och chefer i hur man styr och leder inkluderande och jämställt.

Liselott är också utbildad i samhällsplanering, sociologi och statsvetenskap vid Stockholms universitet. 

Liselotts verksamhet idag 

Idag driver Liselott två olika bolag och arbetar som ledarskapskonsult. Hon handleder och utbildar medarbetare och ledare inom organisationsutveckling och ledarskap med tydlig koppling till inkludering, jämställdhet och icke-diskriminering.

Till hennes kunder hör både privata företag, statliga förvaltningar, regioner, kommuner, högskolor och ideella organisationer.

Mer om Liselott

Förutom att Liselott är certifierad UGL-handledare är hon även certifierad handledare för JGL, Jämställdhet Genus Ledarskap samt certifierad användare av beteendeanalysen LIFO, Life Orientation's, som identifierar personers styrkor och stilar.

<< Tillbaka till Datum och priser

Totalpris
26 200 kronor

Totalpriset inkluderar kursavgift, kursmaterial, kost och logi.

Anmälan Information

Datum
16 jan - 20 jan 2023
Vecka 03

Kursplats
Bommersvik, Stockholm

Kursledare
Meddelas senare
Meddelas senare

Övrigt

Samtliga priser är exklusive moms.

Anmälan Information

Ring oss om du har frågor

Ring oss på: 08 58080040

Se Datum och Priser