Linda Vingren handleder UGL-utbildningar

Linda har arbetat som chef i ledande befattningar de senaste 5 åren inom framförallt utbildningssektorn.

Lindas ledstjärnor i sitt ledarskap handlar om tydlighet, förtroende och delaktighet och att laget presenterar bättre än jaget.

Mer om Linda

Förutom att vara certifierad UGL-handledare, arbetar Linda idag som utbildningschef i Region Kronoberg.

Linda hämtar sin energi när hon löptränar, cyklar mountainbike samt umgås med familj och hund.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.