Lilly Sjöblom är kursledare för UGL-kurser

Lilly har tidigare arbetat som ekonomichef såväl inom näringslivet som inom Försvarsmakten. Som lärare har hon undervisat inom ämnet management, främst företagsekonomi samt verksamhetsledning. Undervisningen har bedrivits inom KomVux, Försvarshögskolan samt Militärhögskolan.

Lilly har även praktiserat ledarskap och grupputveckling genom att hon under flera år arbetat som avdelningschef.

Som handledare för UGL har Lilly arbetat till stor del arbetat inom Försvarsmaktens kursverksamhet där anställda samt hemvärnsbefäl varit kursdeltagare, samt för kadetter som genomför sin officersutbildning vid Försvarshögskolan.

Utbildning

Lilly är i grunden utbildad civilekonom och har under stor del av sitt arbetsliv arbetat som lärare och pedagogisk coach. Hon är sedan fler år av Försvarshögskolan certifierad handledare för UGL.

Hon är även av Försvarshögskolan certifierad handledarutbildare för UGL och har därmed behörighet att handleda blivande handledare som ska avlägga slutprov.

Lilly är även certifierad handledare för SDI ( Strength Deployment Inventory) som är ett verktyg för individen att lära känna sina styrkor och drivkrafter och används mycket vid teambuilding.

Mer om Lilly

Om sin drivkraft för att handleda UGL-kurser säger Lilly: "Att få se människor växa och få insikt om sig själva och andra är den största gåvan som
handledare. Att veta att de människor jag har mött har med sig detta i hela sina liv.”

Aktuella kurser med denna kursledare

Totalpriset inkluderar kursavgift, kursmaterial, kost och logi. Samtliga priser är exklusive moms. Klicka på kursgårdens namn för mer information.

Kursdatum Kursgård Totalpris Platser kvar
02 sep - 06 sep 2024
Vecka 36
Bommersvik, Stockholm
27 700 kr 3+ Anmälan Mer information

För att se en förteckning över samtliga UGL-kurser med andra handledare, vänligen gå till Datum och Priser.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.