UGL-handledare Lena Schagerström

Lena Schagerström är en av de UGL-handledare du möter på de kurser som finns presenterade på denna hemsida. Nedan kan du läsa mer om Lenas bakgrund och erfarenheter, inklusive UGL.

Bakgrund

Lena utbildade sig år 2004 till UGL-handledare och hon är även certifierad för SDI (Strength Deployment Inventory).

Dessutom har hon så kallat Black Belt i förbättringskonceptet Six Sigma och hon tillhandahåller även utbildningar inom detta område.

Processeffektivitet och gruppsamarbete

Hon verkar idag som konsult med fokus på effektivitet i processer, gruppers samarbete och ledarskap.

Lena är certifierad enligt nya UGL 2008Det innefattar bland annat uppdrag som mentor för chefer och företagsledare, handledning och stöttning av organisationer och företag i deras utveckling samt utbildning av ledare och grupper.

Erfarenhet team- och ledarverksamhet utöver UGL

Lena har erfarenhet av ledningsgruppsarbete och ledaransvar i olika former inom Transcom som Key Account Manager, inom Skandia Banken som Marknadschef och inom Volvo CE Cabs som Verksamhetsutvecklingschef.

I grunden är hon utbildad gymnasielärare och har därifrån med sig förståelsen för hur viktigt det är att på ett pedagogiskt sätt få med sig ledare och personal.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.