lena lennestål ugl handledare

Lena Lennestål är en av de handledare du kan träffa på din UGL-kurs. Nedan sätter hon själv ord på sina tankar kring ledarskap. 

Min yrkesbakgrund är dietist med anställningar som chef i storkök. Den bakgrunden, liksom tidigare erfarenheter i livet, har bidragit till mitt engagemang för människan i grupp och hur samverkan med andra utvecklas. Jag har kompletterat yrkeserfarenheten med pedagogik, ledarskapsutbildningar inom Försvaret och inte minst egen terapeutiska utbildning.

Eget företag

Sen 1998 har jag eget företag, LL Ledarskap & Teamdynamik med inriktning på personalutveckling och ledarskap. Jag har ett lika långt samarbete med Processkonsulter AB, i främst UGL.

Erfarenhet team- och ledarverksamhet utöver UGL

Ett 50-tal UGL kurser där varje grupp är unik
och en källa till inspiration. Teamutveckling och utbildningsinsatser till arbetsplatser liksom tidsbegränsat stöd till verksamhetschefer och deras arbetsgrupper.

Motto

Det finns en äng bortom rätt och fel…vi möts där.

Om jag inte hade varit handledare för UGL...

Då hade jag säkerligen på annat sätt jobbat med människor i syfte att nå den meningsfullhet och ömsesidighet jag finner idag.

Övrigt

Min MBTI-profil är INFJ och jag arbetar ihop med Göran som är extravert.

Vänligen notera

När du väljer att anmäla dig till denna UGL-kurs genomförs två parallella kurser på samma kursplats.

Fördelningen av deltagare i de två grupperna genomförs vid ett senare tillfälle, för att få bästa möjliga gruppsammansättning.

Detta gör att du har möjlighet att få något av följande handledarpar som dina handledare:

1. Göran Sjögren och Aurora Sparre / Lena Lennestål


2. Vanya Rosén och Olof Mark

Aktuella kurser med denna kursledare

Totalpriset inkluderar kursavgift, kursmaterial, kost och logi. Samtliga priser är exklusive moms. Klicka på kursgårdens namn för mer information.

Kursdatum Kursgård Totalpris Platser kvar
18 mar - 22 mar 2024
Vecka 12
Flämslätt Stifts- och Kursgård, Skövde
24 900 kr 3+ Anmälan Mer information
04 nov - 08 nov 2024
Vecka 45
Gottskär, Göteborg
31 800 kr 3+ Anmälan Mer information
04 nov - 08 nov 2024
Vecka 45
Lovik Konferens, Stockholm
31 400 kr 3+ Anmälan Mer information
11 nov - 15 nov 2024
Vecka 46
Näsby Slott, Stockholm
31 400 kr 3+ Anmälan Mer information
11 nov - 15 nov 2024
Vecka 46
Ringenäs Hotell & Konferens, Halmstad
30 900 kr 3+ Anmälan Mer information
18 nov - 22 nov 2024
Vecka 47
Sundsgården Konferens, Helsingborg
30 900 kr 3+ Anmälan Mer information
18 nov - 22 nov 2024
Vecka 47
Ljunglöfska slottet, Stockholm
31 400 kr 3+ Anmälan Mer information
18 nov - 22 nov 2024
Vecka 47
Lejondals Slott, Stockholm
31 400 kr 3+ Anmälan Mer information
22 nov - 31 maj 2024
Vecka 22
Flämslätt Stifts- och Kursgård, Skövde
24 900 kr 3+ Anmälan Mer information
25 nov - 29 nov 2024
Vecka 48
Gottskär, Göteborg
31 800 kr 3+ Anmälan Mer information
02 dec - 06 dec 2024
Vecka 49
Sundsgården Konferens, Helsingborg
30 900 kr 3+ Anmälan Mer information
02 dec - 06 dec 2024
Vecka 49
Tylebäck Hotell & Konferens, Halmstad
30 900 kr 3+ Anmälan Mer information
02 dec - 06 dec 2024
Vecka 49
Näsby Slott, Stockholm
31 400 kr 3+ Anmälan Mer information
02 dec - 06 dec 2024
Vecka 49
Lovik Konferens, Stockholm
31 400 kr 3+ Anmälan Mer information
02 dec - 06 dec 2024
Vecka 49
Söråkers Herrgård, Sundsvall
31 400 kr 3+ Anmälan Mer information
09 dec - 13 dec 2024
Vecka 50
Lejondals Slott, Stockholm
31 400 kr 3+ Anmälan Mer information
09 dec - 13 dec 2024
Vecka 50
Ringenäs Hotell & Konferens, Halmstad
30 900 kr 3+ Anmälan Mer information

För att se en förteckning över samtliga UGL-kurser med andra handledare, vänligen gå till Datum och Priser.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.