lena lennestål ugl handledare

Lena Lennestål är en av de handledare du kan träffa på din UGL-kurs. Nedan sätter hon själv ord på sina tankar kring ledarskap. 

Min yrkesbakgrund är dietist med anställningar som chef i storkök. Den bakgrunden, liksom tidigare erfarenheter i livet, har bidragit till mitt engagemang för människan i grupp och hur samverkan med andra utvecklas. Jag har kompletterat yrkeserfarenheten med pedagogik, ledarskapsutbildningar inom Försvaret och inte minst egen terapeutiska utbildning.

Eget företag

Sen 1998 har jag eget företag, LL Ledarskap & Teamdynamik med inriktning på personalutveckling och ledarskap. Jag har ett lika långt samarbete med Processkonsulter AB, i främst UGL.

Erfarenhet team- och ledarverksamhet utöver UGL

Ett 50-tal UGL kurser där varje grupp är unik
och en källa till inspiration. Teamutveckling och utbildningsinsatser till arbetsplatser liksom tidsbegränsat stöd till verksamhetschefer och deras arbetsgrupper.

Motto

Det finns en äng bortom rätt och fel…vi möts där.

Om jag inte hade varit handledare för UGL...

Då hade jag säkerligen på annat sätt jobbat med människor i syfte att nå den meningsfullhet och ömsesidighet jag finner idag.

Övrigt

Min MBTI-profil är INFJ och jag arbetar ihop med Göran som är extravert.

Vänligen notera

När du väljer att anmäla dig till denna UGL-kurs genomförs två parallella kurser på samma kursplats.

Fördelningen av deltagare i de två grupperna genomförs vid ett senare tillfälle, för att få bästa möjliga gruppsammansättning.

Detta gör att du har möjlighet att få något av följande handledarpar som dina handledare:

1. Göran Sjögren och Aurora Sparre / Lena Lennestål


2. Vanya Rosén och Olof Mark

Aktuella kurser med denna kursledare

Totalpriset inkluderar kursavgift, kursmaterial, kost och logi. Samtliga priser är exklusive moms. Klicka på kursgårdens namn för mer information.

Kursdatum Kursgård Totalpris Platser kvar
25 nov - 29 nov 2024
Vecka 48
Bommersvik, Stockholm
27 700 kr 3+ Anmälan Mer information

För att se en förteckning över samtliga UGL-kurser med andra handledare, vänligen gå till Datum och Priser.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.