jimmy österholm ugl handledare

Lars V Granberg beskriver sig själv som projektsamordnare, pedagog och UGL-handledare. Han har sedan 1990-talets första hälft arbetat vid Framnäs Folkhögskola.

Till de områden han undervisar i hör ledarskap, förändringsarbete, kommunikation, mötesteknik, retorik, arbete med förändring samt utveckling av organisationer, grupper och personer.

Mer om Lars som ledare

Lars yrkesroll innefattar även utveckling av skolans arbete, med siktet på framtiden- hur folkhögskolan kan bidra i diverse sammanhang samt att vårda relationer med föreningsliv och arbetarrörelsen.

jimmy är certifierad enligt nya UGL 2008Han anlitas regelbundet av företag, föreningar och andra organisationer för bland annat teamträning, konflikthantering, ledarskapsutveckling och utveckling av organisationer.

Tror på människan

Lars har en stark tro på människans förmåga att utvecklas och förändra. Till det vill han bidra genom att göra det han behärskar och kan.

Fiskar och lagar mat

På sin fritid är gärna ute på fiskevatten eller i skogen. Avnjuter gärna en god bok i soffan eller lagar mat. Vänner behövs, liksom deras stöd, för att verkligen kunna njuta av livet.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.