lars arestrand handledare för ugl-utbildning

Lars Arestrand har tidigare varit verksam inom Försvarsmakten och där haft ett flertal befattningar med olika inriktning, bland annat HR (Human Resources), utbildning, kommunikation, systemutveckling och information.

Han har även fyra års internationell erfarenhet i olika befattningar.

Arbete med ledningsgrupper och arbetslag

Idag ägnar han sig åt att utbilda ledningsgrupper och arbetslag, samt att verka som föreläsare och handledare vid olika ledarskapsutbildningar.

Detta innefattar också ett särskilt koncept för utbildning inriktat på utbildningssektorn och med fokus på Skola 2021.

Ledord för utvecklingsarbete

Marie är certifierad enligt UGL 2008I sin verksamhet använder han gärna ledorden Behov - Nytta - Effekt, vilket innebär att det utvecklingsarbete som görs skall ge resultat på flera nivåer, både på organisationsnivå likväl som på individnivå.

Över tjugo års UGL- erfarenhet 

Lars utbildade sig till handledare för UGL, Utveckling Grupp och Ledare, år 1986 och är även omcertifierad för den nya versionen av UGL.

Han är även certifierad i användandet av SDI, Strength Deployment Inventory.

Mer om Lars

Halmstad är orten där Lars bor och njuter av närheten till havet och skogen.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.