lars-åke blomqvist ugl handledare

Lars-Åke Blomqvist har under många års tid arbetat med utveckling av individer, grupper och ledarskap.

Kunderna har inkluderat både privata och börsnoterade bolag, samt statlig och kommunal verksamhet.

Lars-Åke har även varit flitigt anlitad som konsult för olika rekryteringsuppdrag inom företag och organisationer i Sverige.

Chefsutveckling är ett annat av hans specialistområden.

Chef och lärare inom Försvaret

Lars-Åke har tidigare varit verksam inom Försvaret i mer än 25 års tid där han hade olika chefs- och lärarbefattningar på bland annat Luftvärnets Officershögskola och Tekniska skola.

 Officersutbildningen genomgick han 1968-1969.

Lars-Åke är omcertifierad enligt nya UGL 2008Utbildningar

Han utbildade sig till UGL-handledare, Utveckling av Grupp och Ledare, år 1984 och startade egen verksamhet inom personal och organisationsutveckling 1992.

Lars-Åkes övriga utbildningar innefattar till exempel Informatörsutbildning på IHM, Idrottslärarutbildning, Universitetstudier inom pedagogik och personal- och organisationsutveckling samt Högre utbildning i ledarskap hos Försvarshögskolan.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.