kurt pedersen ugl handledare

Kurt Pedersen är handledare för UGL-kurser och berättar här nedan med egna ord mer om sig själv.

"Jag är född i Norge och flyttade som ung till Luleå. Här har jag i nära 30 år arbetat inom stålindustrin.

Sedan början av 90-talet har jag verkat som ledare och chef på olika avdelningar inom Svenskt Stål Tunnplåt AB.

Nuvarande anställning

Jag är anställd som ledare/chef på SSAB och har även ett eget företag vid sidan av min anställning.

Erfarenhet team- och ledarverksamhet utöver ugl

Kurt är omcertifierad för att genomföra UGL 2008Jag har under flera år arbetat som personalutvecklare och konsult.

 Jag har genomfört arbetslagsutvecklingar och chefsutvecklingar både inom och utanför SSAB.

Är erfaren UGL-handledare, med kompetens och erfarenhet från tung industri.

Grupprocesser som fenomen intresserar mig särskilt. Är SDI-certifierad.

Motto

Insikt är utveckling.

Om jag inte hade varit handledare för UGL så...

...hade jag missat möjligheten att få vara ett verktyg i människors utveckling. Det är en ynnest!"

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.