ugl-handledare kurt karlssonKurt Karlsson anlitas för uppdrag inom både offentlig och privat sektor, där han verkar mestadels inom utveckling av chefer och ledare.

Gällande utveckinsatser inom större organisationer har han omfattande erfarenhet av både design, planering och genomförande av dessa.

Grundlade stora ledarutvecklingsprogram

I början av 1990-talet var Kurt med och startade Nordiskt Ledarskap där han arbetade som chefsutvecklare.

Det innebar bland annat att han formade innehållet i GLANS, Luftfartsverkets framgångsrika ledarutvecklingprogram där drygt 250 chefer deltog.

Detta var sedan utgångspunkt för SAS Academy:s program för högre chefer inom Skandinavien och för STRAL, Strategiskt Ledarutvecklingsprogram, hos nuvarande Swedbank.

KLLOK - ledarskapsutbildning

Han deltog också i KLLOK, försvarets högsta ledarskapsutbildning. Vidare deltog han i arbetsgruppen Ny Pedagogik inom försvaret som senare utmynnade i boken Pedagogiska Grunder.

Kurt Karlsson var även projektledare för Lärarutveckling, en arbetsgrupp inom Försvaret som arbetade fram innehåll och krav för utbildningen av lärare vid skolorna inom Försvarsmakten.

Tjugo års erfarenhet av ledarskap och team

Kurt har tjugo års erfarernhet av att arbeta med olika uppdrag med handledning av projektgrupper, ledningsgrupper, team och chef samt utvecklingsprojekt för hela arbetsplatser.

Att koppla samman förhållningsssätt, vision och värderingar har varit ett naturligt inslag i hans arbete med att förbättra chefs- och medarbetarkulturen inom de verksamheter han arbetat med.

UGL- erfarenhet

Kurt utbildade sig till UGL handledare 1984 och var under åren 1994-96 ansvarig för att ta fram den nya handledarutbildningen av UGL-handledare inom Sverige (kallad FUGL och HUGL).

Han har handlett ett stort antal UGL kurser och varit handledare för handledarutbildningar av UGL handledare på FUGL och HUGL.

Sedan hösten 2007 är han också certifierad i den nya versionen av UGL, kallad UGL 2008 och har sedan fortlöpande fortbildat sig med nya versioner av UGL-materialet.

Förutom UGL är Kurt även internationellt certifierad handledare i Radical Collaboration, The Human Element (BCon San Francisco), samt Direct Leadership.

Mer om Kurt

Kurt har ett intresse för samhällsutveckling, idrott och historia.

På fritiden är han en rätt duktig hantverkare, men samtidigt bra på att under ledig tid bara ta det lugnt och koppla av.

Motto

"Alla morgondagens blommor, gömmer sig i de frön du sår idag" (kinesiskt ordspråk).

Aktuella kurser med denna kursledare

Totalpriset inkluderar kursavgift, kursmaterial, kost och logi. Samtliga priser är exklusive moms. Klicka på kursgårdens namn för mer information.

Kursdatum Kursgård Totalpris Platser kvar
30 sep - 04 okt 2024
Vecka 40
Hovs Hallar, Båstad
26 500 kr 3+ Anmälan Mer information
21 okt - 25 okt 2024
Vecka 43
Hovs Hallar, Båstad
26 500 kr 3+ Anmälan Mer information
02 dec - 06 dec 2024
Vecka 49
Hovs Hallar, Båstad
26 500 kr 3+ Anmälan Mer information

För att se en förteckning över samtliga UGL-kurser med andra handledare, vänligen gå till Datum och Priser.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.