Kristina Eriksson är handledare för UGL

Kristina Eriksson är utbildad UGL-handledare sedan 1991.

Hon är omcertifierad för den nya uppdaterade versionen, UGL 2008 och har även varit kursledare för handledarutbildningarna inom UGL, kallade HUGL, sedan 2006.

Kristinas egen utbildning

Hon tog sin högskoleexamen som Socionom och arbetade sedan som internkonsult och personalkonsulent på ICA, Bilprovningen och Previa.

Nu driver hon egen verksamhet och har tjugo års erfarenhet av ledarutveckling och kompetensutveckling.

Kristina är också utbildad psykosyntesterapeut och går för närvarande steg 1 av utbildningen till kognitiv terapeut.

Kristina Eriksson är certifierad för UGL 2008Certifieringar och licensieringar inom ledarskap

Kristina är även licenserad handledare för UL (Utvecklande Ledarskap), SDI (Strength Deployment Inventory), Förändringens fyra rum och 16 PF.

Hon är även certifierad för Perspektiv, PAT (Personal Assessment Test) och THE (The Human Element).

 

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.