Kristina Börjesson är kursledare för UGL

Kristina har arbetat som förändringsledare, chef och konsult inom både offentlig sektor och näringsliv.

Hon har mer än 15 års erfarenhet som kommunikationskonsult och organisationskonsult där hon hjälpt ledare att skapa hållbara förändringar genom ökat engagemang inom teamet och organisationen.

Kristina har en bred bakgrund inom förändringsledning och processledning, där hon haft ett särskilt på inkluderande och normmedvetet ledarskap. 

Hon arbetar med att skapa ägarskap, delaktighet och genomsamt lärande genom att designa och handleda upplevelsebaserat lärande som öppnar upp för nya samtal, nya sätt att samarbeta och nya former av innovation.

Mer om Kristina

Förutom att vara certifierad handledare för UGL, Utveckling Grupp och Ledare, är Kristina även utbildad inom THE, The Human Element, och UL, Utvecklande Ledarskap.

Hon har även fortbildat sig inom konflikthantering för organisationskonsulter hos Thomas Jordan samt skaffat ett så kallat Certificate in Organizational Consulting and Change Leadership (OCCL) vid Institute for Transformational Leadership på Georgetown University.

Aktuella kurser med denna kursledare

Totalpriset inkluderar kursavgift, kursmaterial, kost och logi. Samtliga priser är exklusive moms. Klicka på kursgårdens namn för mer information.

Kursdatum Kursgård Totalpris Platser kvar
11 nov - 15 nov 2024
Vecka 46
Ringenäs Hotell & Konferens, Halmstad
31 400 kr 3+ Anmälan Mer information

För att se en förteckning över samtliga UGL-kurser med andra handledare, vänligen gå till Datum och Priser.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.